Mini EC tester

40,00 KM

Dostupno
Kategorija:

Opis

Mini EC Tester predstavlja ručni merač elektro-provodljivosti (EC) različitih vrsta rastvora. Merenje električne provodljivosti je jedan od načina da se proveri količina soli ili rastvorenih materija u sredini koja se analizira. Nivo elektro-provodljivosti određenog rastvora predstavlja nivo koncentracije rastvorenih soli u rastvoru. Rastvori sa većom količinom soli imaju višu elektro-provodljivost tj. EC vrednost rastvora.