Uslugu koju Vam možemo od ove godine ponuditi je usluga analize tla, vode i lista u suradnji s vrhunskim poljoprivrednim labaratorijima i institutima.

Naruči analizu

  • Uzimanjem uzoraka lisnog materijala možemo pratiti također stanje opskrbljenosti biljke pojedinim hranjiva. Osim toga možemo vam ponuditi stručni nadzor praćenja i vođenja biološke zaštite u vašem objektu od sadnje do vađenja biljaka. U suradnji s Koppertovim inžinjerima nudimoVam cjeloviti servis i informacije i riješavamo problematiku zaštite bilja u objektu. Surađujući s nama, postići ćete optimalne rezultate uz najviši stupanj ekološke prihvatljivosti.

  • Za intenzivnu biljnju proizvodnju potrebna je povoljna plodnost tla. Jedna od značajki plodnosti tla je stanje opskrbljenosti tla hranjivima koje se dobiva ispitivanjem tla. Uzorke uzete s terena moguće je ispitat na sadržaj makro i mikro elemenata, stanje ph vrijednosti, određivanje postotka humusa u tlu, određivanje fi ziološki aktivnog fosfora i kalija, fi zikalna svojstva kao kapacitet propusnosti, gustoća i druge vrijednosti. Uz dobivene vrijednosti postoji mogućnost preporuke vezano ovisno o željenoj kulturi uzgoja.

  • Uzimanje uzoraka vode također je jako važno za ishranu biljaka jer o tvrdoći vode i o kemijskom sastavu ovisi kako će biljka moći usvajati pojedina hranjiva. Veliku važnost ima uzimanje uzoraka vode u hidroponskom uzgoju biljaka. Radi postizanja što povoljnijeg odnosa kapaciteta za vodu i zrak i radi što boljeg balansa u hranjivoj otopini potrebno je što ćešće prilagođavati hranjivu otopinu zahtjevima biljke koju uzgajamo. Takvi parametri ovise o niz faktora kao što mjerimo ph otopine i elektrovodljivost hranjive otopine također moramo pratiti višak procjeđene hranjive otopine, utrošak vode transpiracijom lista, praćenje obroka i intervala fertigacije, postotak insolacije i niz drugih parametara. Nakon uzetih uzoraka u mogućnosti smo Vam u što kraćem roku dostaviti analizu s preporukama o daljnjoj ishrani vaše kulture. U mogućnosti smo Vam ponuditi praćenje i vođenje ishrane vaših biljaka u hidroponskom uzgoju.