Analize tla

Dostupno

Za intenzivnu biljnju proizvodnju potrebna je povoljna plodnost tla. Jedna od značajki plodnosti tla je stanje opskrbljenosti tla hranjivima koje se dobiva ispitivanjem tla. Uzorke uzete s terena moguće je ispitat na sadržaj makro i mikro elemenata, stanje ph vrijednosti, određivanje postotka humusa u tlu, određivanje fi ziološki aktivnog fosfora i kalija, fi zikalna svojstva kao kapacitet propusnosti, gustoća i druge vrijednosti. Uz dobivene vrijednosti postoji mogućnost preporuke vezano ovisno o željenoj kulturi uzgoja.