Mjerač tla 4 u 1 Ph, vlažnost,svjetlost, temperatura

Dostupno

Opis

4 u 1- Merač Tla pokazuje pH i temperaturu tla, meri vlažnost i količinu svetlosti u nivoima.

Merač ima sondu dužine 20cm koja omogućava merenje na dubinama gde je korenov sistem.

Način na koji meri vrednosti je sledeći:

– pH supstrata (kamena vuna, zemlja, kokos…) se očitava na skali od 3.5 do 9 sa preciznošću od 0.5 pH
– Temperatura koju merač meri je u rasponu od -9°C do +50°C (može biti prikazana i u °F)
– Količina svetlosti se prikazuje u 9 nivoa gde je LOW- najslabiji, NOR normalan, HGH+ najjači.
– Vlažnost tla se prikazuje u sledećih 5 nivoa:

DRY+ Veoma suvo
DRY Suvo
NOR Normalno
WET Vlažno
WET+ Veoma vlažno

Radi na jednu bateriju 9V i jednostavnim pritiskom na dugme se uključuje.

Dugmetom na poleđini merača prebacujete sa merenja temperature na merenje pH.

Sondu je potrebno očistiti nakon svake upotrebe i staviti zaštitni poklopac.