Ekstraktor vode iz zemljišta SSAT

Dostupno
Kategorija:

Opis

Ekstraktor vode iz zemljišta je proizvod kalifornijske kompanije Irrometer Company, Inc. Ovaj ekstraktor se pre svega koristi radi lakšeg određivanja EC vrednosti zemljišta. Za razliku od EC Merača sa ubodnim sondama za zemljište ovaj ekstraktor je daleko jeftiniji, a pouzdanost dobijenih rezultata je veoma velika. Preporučljivo je da se ekstraktovanje vode iz zemljišta vrši neposredno nakon fertigacije (dodavanje đubriva sa vodom za navodnjavanje). Ovaj ekstraktor je dužine 30cm, tako da se voda može izvući iz bilo kog sloja zemljišta do 30cm dubine. Na vrhu ekstraktora nalazi se polupropustljiva membrana, koja iz navodnjavanog zemljišta (bilo da je u pitanju gajenje na otvorenm polju, plasteniku, saksijama, i sl.) usvaja vodu sa rastvorenim hranivima i posebnim špricem izvlači iz sonde. Nakon uzimanja uzorka vode, za određivanje EC vrednosti može se koristiti bilo koji EC Merač.