EC59 EC/TDS/Temp Mjerač Milwaukee

111,00 KM

Dostupno
Kategorija:

Opis

Milwaukee EC/TDS/Temp Merač EC59 je instrument namenjen merenju elektro-provodljivosti (EC), sadržaja ukupno rastvorenih soli (TDS), i temperature (T) u različitim vrstama rastvora. Elektro-provodljivost određenog rastvora predstavlja se kao EC vrednost, najčešće se izražava u milisimensima ili u mirkosimesima po centimetru. Vrednost elektro-provodljivosti je samo indikativni pokazatelj koncentracije soli u određenom rastvoru (što je viša elektro-provodljivost tj. EC vrednost to znači da je prisutna veća koncentracija soli u rastvoru), dok TDS vrednost direktno pokazuje sadržaj ukupno rastvorljivih soli u analiziranom rastvoru. Za razliku od mernog instrumenta EC60, ovaj merač karakteriše uži opseg merenja ali viša tj. bolja rezolucija merenja. EC vrednosti su predstavljene u µS/cm , TDS vrednosti u jedinicama ppm, temperatura u °C ili °F.

Ovaj proizvod pripada seriji EC/TDS/Temp mernih instrumenata renomiranog svetskog proizvođača “Milwaukee”. Namenjen je za korišćenje u hidroponici, akvaristici, poljoprivredi (kod određivanja kvaliteta zemljišta, i vode za navodnjavanje) ribarstvu, kontroli kvaliteta vode i/ili različitih rastvora u industriji, itd.

Uputstvo za korišćenje:

Skine se poklopac sa merača i pritiskom na dugme ON/OFF se uključi merač. Elektroda se umoči u rastvor koji se meri i odabere EC ili TDS opcija merenja (dugme SET/HOLD). Rastvor se promeša, i sačeka se da se očitavanje stabiliše (do momenta isključenja peščanog sata na ekranu).

EC ili TDS se automatski kompenzuju za temperaturu i očitava se na gornjem delu ekrana, dok se temperatura očitava na donjem delu ekrana. Isključivanje se vrši pritiskom na dugme ON/OFF.

Kompletno uputstvo za upotrebu, kalibracioni rastvori i proizvođački sertifikat dobijaju se uz svaki kupljeni merač.